Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. H. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie,

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

i Obsługi Teleinformatycznej

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Telefony: /74/ 816 28 79; 816 28 81,816 28 77

Fax: /74/ 816 28 61; 8 16 28 76

e-mail: wzk@zabkowice-powiat.pl

Po godzinach pracy urzędu tj. 15:30-7:30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje:

 

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 15

Telefony:/74/815 73 75, 71

Fax: /74/ 815 76 83

E-mail: zabkowice@kwpsp.wroc.pl

 

Tel. alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998, 112

  

Autor edycji: Radosław Sroczyk
Data edycji: 16-06-2017 11:35:10