Zamówienia do 14.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowlane

2018

1. Zapytanie ofertowe pn. Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w Powiecie Ząbkowickim.
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - zakres i wymagania techniczne inwentaryzacji dla działania modelowego
zał. nr 2 - opis projektu "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim"
zał. nr 3 - opis działania modelowwego koncepcji/startegii rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim
zał. nr 4 - wzór oferty
wyjaśnienia do treści zapytania

formularz - wykaz wykonanych usług
 

2017

1. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. Dostosowanie wyposażenia istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich do aktualnych standardów
zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
projekt umowy
przedmiar robót

Unieważnienie postępowania


2. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę banera promocyjnego typu roll-up.

zapytanie ofertowe
formularz oferty
informacja o wyniku postępowania

3. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Informacja o wyniku postępowania

4. Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczeniową.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
informacja o wyniku postępowania

5. Zapytanie ofertowe pn. Dostawa laptopa w ramach projektu "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko - czeskim"

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Formularz oferty

6. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. Dostosowanie wyposażenia istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich do aktualnych standardów

zapytanie ofertowe
formularz oferty
projekt umowy
przedmiar robót

Informacja o wyniku postępowania

7. Zapytanie ofertowe na usługę eksperta z zakresu planowania przestrzennego przy opracowaniu Koncepcji rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim - działania modelowego realizowanego w ramach projektu pn. "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - opis projektu
Załącznik nr 2 - opis działania modelowego
Załącznik nr 3 - wzór oferty cenowej
Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 - wykaz osób
Załącznik nr 6 - projekt umowy
Informacja o wyniku postępowania na usługę eksperta z zakresu planowania przestrzennego

8. Zapytanie ofertowe na usługę eksperta w dziedzinie infrastruktury rowerowej przy opracowaniu Koncepcji rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim - działania modelowego realizowanego w ramach projektu pn. "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - opis projektu
Załącznik nr 2 - opis działania modelowego
Załącznik nr 3 - wzór oferty cenowej
Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5 - wykaz osób
Załącznik nr 6 - oświadczenie
Załącznik nr 7 - projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania na usługę eksperta w dziedzinie infrastruktury rowerowej

2013

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę plakatów, ulotek i banerów Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 wraz z ich kolportażem

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

2. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu reklamy flash Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 i umieszczenie jej na internetowym portalu informacyjnym prezentującym informacje z terenu Powiatu Ząbkowickiego

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej 

3. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu reklamy Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 i publikacja jej w gazecie lokalnej obejmującej swoim zasięgiem Powiat Ząbkowicki

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

4. Zapytanie ofertowe na kampanię promocyjną Prezentacji Gospodarczych w latach 2013 i 2014 w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym (Dolny Śląsk)

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

5. Zapytanie ofertowe na kampanię promocyjną Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 w stacji telewizyjnej o zasięgu regionalnym (Dolny Śląsk)

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
infomacja o wyniku postępowania - zobacz więcej.

6. Zapytanie ofertowe na wynajęcie, montaż i demontaż standardowej zabudowy wystawienniczej podczas Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
orientacyjny układ stoisk na Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej - załącznik nr 1 - zobacz więcej
orientacyjny układ stoisk na Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej - załącznik nr 2 - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

7. Zapytanie ofertowe nr 2 na kampanię promocyjną Prezentacji Gospodarczych w latach 2013 i 2014 w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym (Dolny Śląsk)

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

8. Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie OC Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

9. Zapytanie ofertowe na wynajem i wyposażenie sceny oraz wyposażenia nagłośniającego sceny łącznie z jej montażem i demontażem podczas Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

10. Zapytanie ofertowe dotyczące ochrony Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014

zapytanie ofertowe -zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

11. Zapytanie ofertowe na catering podczas spotkania biznesowego otwierającego Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 w ramach projektu "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki"

zapytanie ofertowe - zobacz wiecej
formularz ofertowy - zobacz więcej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

12. Zapytanie ofertowe na wynajęcie, montaż i demontaż standardowej namiotowej hali wystawienniczej z wyposażeniem podczas Prezentacji Gospdaorczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 w ramach projektu "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospdoarki"

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz więcej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

13. Zapytanie ofertowe na usługę konferansjerską tj. prowadzenie Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 w ramach projektu "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki"

zapytanie ofertowe - zobacz więcej
formularz ofertowy - zobacz  więcej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

14. Zapytanie ofertowe na elektryfikację zabudowy targów tj. Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w latach 2013 i 2014 w ramach projektu "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki"

zapytanie ofertowe -zobacz więcej
formularz ofertowy -zobacz więcej
informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

15. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przewozu osób do niemieckiej miejscowości Loebau na trzy jednodniowe posiedzenia Wspólnego Zespołu Roboczego w ramach projektu "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki"

zapytanie ofertowe -zobacz więcej
formularz ofertowy -zobacz więcej

informacja o wyniku postępowania - zobacz więcej

 

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 07-03-2013 13:42:27
Autor edycji: Bartosz Roman
Data edycji: 24-05-2018 14:57:36