Budżet Powiatu

 

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 ​

​- Uchwała Nr IV/295/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zabkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 zobacz więcej 

​- ​Uchwała Nr IV/320/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego zobacz więcej 

Uchwała Nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 /files/files/191(3).PDF 

Uchwała nr IV/56/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXXIV/190/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego oraz w uchwale Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XXXIV/191/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Powiatu Zabkowickiego na rok 2018. - zobacz więcej

 Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017

 

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016

 • Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016 - zob. więcej>
 • Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016 - załączniki>
 • Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016 - uzasadnienie>
 • Uchwała Nr IV/235/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - zob. więcej>
 • Uchwała Nr IV/236/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016 -
  zob. więcej>
 • Uchwała Nr IV/1/2016 Składu Orzekająćego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 stycnzia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości plaowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego oraz uchwale budżetowej Powiatu Ząbkowickiego nr XIII/67/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., zobacz więcej

 Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015

 • Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 - zob. więcej>
 • Uchwała Nr IV/244/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 - zob. więcej>
 • Uchwała Nr IV/248/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Ząbkowickiego przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej  na rok 2015 - zob. więcej>
 • Uchwała Nr IV/249/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 - zob. więcej> 
 •  Uchwała Nr IV/51/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Ząbkowickiego przedstawionego  w uchwale budżetowej na rok 2015 nr IV/14/15 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. - zobacz więcej>

 • Uchwała Nr IV/52/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr IV/13/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego oraz w uchwale budżetowej na rok 2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego nr IV/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. - zobacz więcej> 

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014
 

 • Uchwała Nr XXXVII/218/2013  Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014 - zobacz więcej>
 • Uchwała Nr IV/294/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocłąwiu z dnia 13.12.2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Ząbkowickiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 - zobacz więcej>
 • Uchwała Nr IV/295/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocłąwiu z dnia 13.12.2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 - zobacz więcej>
 • Uchwała Nr IV/40/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXXVII/217/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego oraz w uchwale budżetowej na rok 2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXXVII/218/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. - zobacz więcej>
 • Uchwała Nr IV/41/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Ząbkowickiego przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/218/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. - zobacz więcej>

 

 

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013

 • Uchwała NR XXVII/153/2012  Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 grudnia 2012 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013 - zobacz więcej»

  Załączniki do uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013:

  - załącznik nr 1. Plan dochodów - zobacz więcej»
  - załącznik nr 2. Plan wydatków - zobacz więcej»
  - załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - zobacz więcej»
  - załącznik nr 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Ząbkowickiego -zobacz więcej»
  - załącznik nr 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami - zobacz więcej»
  - załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zobacz więcej»
  - Uchwała Budżetowa na rok 2013 - Uzasadnienie  
 • Uchwała Nr IV/228/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2012 r.  u w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013 wraz z uzasadnieniem  - zobacz więcej
 • Uchwała Nr IV/229/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego przedstawionej  wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 - zobacz więcej 
 • Uchwała Nr IV/230/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 26 listopada 2012 r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej POwiatu Ząbkowickiego na rok 2013 - zobacz więcej

 
BUDŻET POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA 2012 ROK:

 • Uchwała NR XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012-  zobacz więcej
 • Uchwała NR XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012 -  załączniki - zobacz więcej
 • Uchwała NR XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012-  uzasadnienie - zobacz więcej 
   
 • Uchwała Nr IV/262/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii
  o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
  - zobacz więcej
 • Uchwała Nr IV/266/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii
  o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego przedstawionej  wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 - zobacz więcej
 • Uchwała Nr IV/290/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 grudnia 2011 roku w sprawie opinii
  o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Ząbkowickiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 - zobacz więcej
 • Uchwała Nr IV/8/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 stycznia 2012 roku w sprawie opinii
  o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XLVII/65/2011 z 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finanowej oraz w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr XLVII/66/2010 z 29 grudnia 2011 roku
  - zobacz więcej
 • Uchwała Nr IV/9/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 stycznia 2012 roku w sprawie oponii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2012 rok Nr XVII/66/11 z 29 grudnia 2011 rokuzobacz więcej 

   

 BUDŻET POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA 2011 ROK:

 • Uchwała NR XLV/232/2010 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 listopada 2010 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011, zobacz więcej»
 • Uchwała  Nr XLV/232/2010 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 listopada 2010 roku - Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 - Uzasadnienie - zobacz więcej»
 • Uchwała Nr IV/205/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 listopada 2010r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Ząbkowickiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 - zobacz więcej »
 • Uchwała Nr IV/206/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 listopada 2010r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 - zobacz więcej »

 

Załączniki do uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011:

 • Plan dochodów - załącznik nr 1 - zobacz więcej»
 • Plan wydatków - załącznik nr 2 - zobacz więcej»
 • Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku - załącznik nr 3 - zobacz więcej»
 • Dotacje podmiotowe dla działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego publicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych; Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2011 r.;  Dotacje celowe - bieżace - związane z realziacją zadań Powiatu - załącznik nr 4 - zobacz więcej»
 • Plan dochodów związanych z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami; Plan wydatów związanych z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 5 - zobacz więcej»
 • Dochody i wydatki związane z realziacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 6 - zobacz więcej»

 

 • Uchwała Nr IV/1/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2011 Nr XLV/232/2010 z 12 listopada 2010 roku, zobacz więcej> 
 • Uchwała Nr IV/2/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrchunkowej we Wrocławiu z 12 stycznia 2011 roku w spraiwe opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XLV/231/2010 z 12 listopada 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok Nr XLV/232/2010 z 12 listopada 2010 roku, zobacz więcej>

 


 

 BUDŻET POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA ROK 2010:

Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2010, zobacz więcej>

 • Plan dochodów budżetu - załącznik nr 1 - zobacz więcej
 • Plan wydatków budżetu - załącznik nr 2 - zobacz więcej
 • Plan wydaktów majątkowych - załącznik nr 3 - zobacz więcej
 • Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012  załącznik nr 4 - zobacz więcej
 • Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu spójności - załącznik nr 5 - zobacz więcej
 • Przychody i rozchody budżetu w 2010r. - załącznik nr 6 - zobacz więcej
 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrędnymi ustawami - załącznik nr 7 - zobacz więcej
 • dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 8 - zobacz więcej
 • Plan przychodów  i wydatków  gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - załącznik nr 9 - zobacz więcej
 • Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik nr 10 - zobacz więcej
 • Zestawienie planowanych  kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2010 roku - załącznik nr 11
 • Dotacje podmiotowe dla działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego publicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - załącznik nr 11
 • Dotacje celowe - bieżące - związane z realizacją zadań Powiatu Ząbkowickiego - załącznik nr 11
 • Dotacje celowe - majątkowe  - związane z realizacją zadań Powiatu Ząbkowickiego - załącznik nr 11 w całości zobacz więcej
 • Plan finansowy funduszu celowego - załącznik nr 12 - zobacz więcej
 • Plan finansowy funduszu celowego - załącznik nr 13
 • Prognoza łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne - załącznik nr 13 w całości - zobacz więcej
 • Odjaśnienia  i Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej

 

BUDŻET POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA 2008 ROK

 • Uchwała IV/267/2007 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2007 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzad Powiatu Ząbkowickiego projekcie budżetu powiatu na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. zobacz więcej»
 • Uchwała IV/268/2007 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2008 rok oraz  o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej zobacz więcej»
 • Uchwała Nr XIV/74/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2008 zobacz więcej»

Załączniki do uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2008:

(załączniki   zamieszczone są w formacie TIF) 

 • Plan dochodów budżetu - załącznik nr 1 - zobacz więcej»
 • Uzasadnienie planu dochodów budzetu Powiatu Ząbkowickiego na 2008 rok - załącznik nr 2 - zobacz więcej»
 • Plan wydatków budżetu - załacznik nr 3 - zobacz więcej»
 • Uzasadnienie planu wydatków projektu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2008 rok - załącznik nr 4 - zobacz więcej»
 • Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - załącznik nr 5 - zobacz więcej»
 • Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 6 - zobacz więcej»
 • Plan przychodów i rozchodów - załącznik nr 7 - zobacz więcej»
 • Plany finansowe zadań ustawowych - załącznik nr 8 - zobacz więcej»
 • Plany dochodów z zakresu administracji rządowej przekazywanych do budżetu Państwa w 2008 roku - załącznik nr 8 - zobacz więcej»
 • Plan finansowy zadań zleconych (Realizacja zadań w drodze porozumień z j.s.t.) - załącznik nr 9 - zobacz więcej»
 • Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik nr 10 - zobacz więcej»
 • Plan dotacji udzielanych z budżetu dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - załącznik nr 11 - zobacz więcej»
 • Plan dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik nr 12 - zobacz więcej»
 • Plan Finansowy Funduszu Celowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dz. 900 rozdz. 90011 - załącznik nr 13 - zobacz więcej»
 • Projekt budżetu Państwa na 2008 r. Plan finansowy Funduszu Celowego Powiatowy Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartogragicznym Powiat Ząbkowicki- załącznik nr 14 - zobacz więcej»
 • Propozycja finansowania zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 - zobacz więcej»
 • Prognoza łącznej kwoty długu na lata 2008-2012 - załącznik nr 15 - zobacz więcej»
 • Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej» 

 


BUDŻET POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA ROK 2007 

 • Uchwała Nr III/16/2006 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie budzetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2007 zobacz więcej»

Załączniki do uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2007:

 • Prognozowane dochody Powiatu Ząbkowickiego według źródeł i działów - załącznik nr 1 - zobacz więcej»
 • Uzasadnienie planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2007 - załącznik nr 2 - zobacz więcej»
 • Wydatki Powiatu Ząbkowickiego według grup paragrafów - załącznik nr 3 - zobacz więcej»
 • Uzasadnienie planu wydatków projektu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2007 - załącznik nr 4 - zobacz więcej»
 • Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 - załącznik nr 5 - zobacz więcej»
 • Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 6 - zobacz więcej»
 • Planowane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2007 roku - załącznik nr 7 - zobacz więcej»
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik nr 8 - zobacz więcej»
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik nr 8 - zobacz więcej»
 • Plan dochodów z zakresu administracji rządowej przekazywanych do budżetu państwa na rok 2007 - załącznik nr 8 - zobacz więcej»
 • Dochody realizowane w drodze umów i porozumien - załącznik nr 9 - zobacz więcej»
 • Wydatki realizowane w drodze umów między j.s.t. - załącznik nr 9 - zobacz więcej»
 • Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik nr 10 - zobacz więcej»
 • Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Powiatu Ząbkowickiego - załącznik nr 11 - zobacz więcej»
 • Pozostałe dotacje udzielane z budżetu Powiatu Ząbkowickiego - załącznik nr 12 - zobacz więcej»
 • Plan finansowy funduszu celowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dz. 900 rozdz. 90011 - załącznik nr 13 - zobacz więcej»
 • Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - plan przychodów i wydatków na rok 2007 - załącznik nr 14 - zobacz więcej»
 • Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne - załącznik nr 15 - zobacz więcej»
 • Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej»

 


 

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2006

 • Uchwała Nr XXX/213/2005 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2006 zobacz więcej»

Załączniki do uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Ząbkowickiego zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 

INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

 • Sprawozdanie Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2007 roku zobacz więcej»
 • Sprawozdanie Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2006 roku zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2005 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2006 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2006 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za III kwartał 2006 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za IV kwartał 2006 r. zobacz więcej»
   
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2007 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2007 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za III kwartał 2007 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za IV kwartał 2007 r. zobacz więcej»
   
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2008 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2008 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za III kwartał 2008 r. zobacz więcej» 
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za IV kwartał 2008 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2009 r. zobacz więcej»,
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2009 r. zobacz więcej»
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za III kwartał 2009 r. zobacz więcej»

 


 BUDŻET POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA ROK 2009

 • Uchwała Nr XXV/136/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2009 zobacz więcej» 

Załączniki do uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2009:

(załączniki   zamieszczone są w formacie TIF)

 • Plan dochodów budżetu - załącznik nr 1 - zobacz więcej»
 • Uzasadnienie planu dochodów budzetu Powiatu Ząbkowickiego na 2009 rok - załącznik nr 2 - zobacz więcej»
 • Plan wydatków budżetu - załacznik nr 3- zobacz więcej»
 • Uzasadnienie planu wydatków projektu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2009 rok - załącznik nr 4 - zobacz więcej»
 • Plan wydatków majątkowych - załącznik nr 5 - zobacz więcej»
 • Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne- załącznik nr 6 - zobacz więcej»
 • Wydatki na programy i projkety realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności - załącznik nr 7 - zobacz więcej»
 • Plan przychodów i rozchodów - załącznik nr 8 - zobacz więcej»
 • Plany finnasowe zadań ustawowych -  załącznik nr 9 - zobacz więcej»
 • Plany dochodów z zakresu administracji rządowej przekazywanych do budżetu Państwa w 2009 roku - załącznik nr 9a - zobacz więcej»
 • Realizacja zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego -  załącznik nr 10 - zobacz więcej»
 • Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik nr 11 - zobacz więcej»
 • Plan dotacji udzielanych z budżetu dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - załącznik nr 12 - zobacz więcej»
 • Plan dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik nr 13 - zobacz więcej»
 • Plan finansowy funduszu celowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dz. 900 rozdz. 90011 - załącznik nr 14 - zobacz więcej»
 • Projket wykorzystania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009 - załącznik nr 15 - zobacz więcej»
 • Prognoza długu na lata 2009-2013 - załącznik nr 16 - zobacz więcej»
 • Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej»   
  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

 

 


 

 

Autor edycji: Bogusława Surdyka
Data edycji: 08-02-2018 12:32:19