Wybory samorządowe 2018

Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim... zobacz więcej

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego..., zobacz więcej

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 luego 2018 roku w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powołania urzedników wyborczych..., zobacz więcej
  • wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego..., zobacz wiecej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego..., zobacz więcej

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego..., zobacz wiecej

Wystąpienie Dyrektora Delagatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie prośby do Starostów o zgłaszanie brakujących kandydatów na urzędników wyborczych..., zobacz więcej

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 13-03-2018 11:51:31
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 18-04-2018 11:49:38