Wybory samorządowe 2010

 
PROTOKOŁY Z WYBORÓW POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
 
 • PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 22 listopada 2010 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej»
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręegu wyborczym nr 1 do Rady Powiatu Ząbkowickieg, zobacz więcej»
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 do Rady Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr  3 do Rady Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»
 • ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr  4 do Rady Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»
 • PROTOKÓŁ zbiorczych wyników głosozwnia na obszarze powiatu ząbkowickiego ( Okręg nr 3 ) do Sejmiku Województwa Dolnośląskeigo, sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Powiatową Komisje Wyborczą w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej»

Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich
 • Uchwała Nr 1/2010 Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.10.2010 r. w sprawie wyboru Zastęcpy Przeowdniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej»
 • Uchwała Nr 2/2010 Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.10.2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich oraz operatora wprowadzania danych, zobacz więcej»
 • Uchwała Nr 3/2010 Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. z dnia 21.10.2010 r. w spraiwe odwołania operatora wprowadzania danych Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich, zobacz więcej»
 • Uchwała Nr 4/2010 Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. z dnia 04.11.2010 r. w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, zobacz więcej»
 • Uchwała Nr 5/2010 Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. z dnia 08.11.2010 r. w spraiwe ustalenia treści i zarządzania druku kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, zobacz więcej»

 

Informacja
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Ząbkowicach Śląskich w sprawie harmonogramu dyżurów:

 • 18 października 2010 roku dyżur od godziny 14.00 do 15.30
 • 19 października 2010 roku dyżur od godziny 14.00 do 15.30
 • 20 października 2010 roku dyżur od godziny 14.00 do 15.30
 • 21 października 2010 roku dyzur od godziny 16.00 do 19.00
 • 22 października 2010 roku dyżur od godizny 16.00 do 24.00 

 


Komisja pełni dyżur w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 pokój 05 ( niski parter - wejście z boku ), telefon: 74/816 28 32

Informacje KomisarzaWyborczego, Wyjaśnienia, pliki do pobrania
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 października 2010 r. o siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu, zobacz więcej»
 • Postanowienie Nr 14/10 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 października 2010 r. w spraiwe powołania wojewódzkiej komisji wyborczej we wrocławiu, zobacz więcej»
 • Postanowienie Nr 6/10 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych, zobacz więcej»
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 5 października 2010 r. w spraiwe zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zobacz więcej»
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 r. o terminie i miejscu losowania list kandydatów na radnych zarejstrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zobacz więcej»
 • Komunikar Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 29 października 2010 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejstrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarzązonych na dzień 21 listopada 201 r., zobacz więcej»
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 2 listopada 2010 r. w spraiwe przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zobacz więcej»
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zobacz więcej»

 


Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20 września 2010 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej, zobacz więcej»


Uchwała Nr LVIII/993/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w podziale województwa dolnośląskiego na okręgi wyborcze, zobacz więcej» 


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim, zobacz więcej»


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji  o zmianach w składach Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Rady Powiatu Kłodzkiego, Rady Powiatu Świdnickiego, Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Rady Miejskiej w Kłodzku, Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz w składzie Rady Miejskiej Wałbrzycha, zobacz więcej»