Zamówienia od 14.000 do 30.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowalne

2018 rok

WBKZP.272.22.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego.

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty
Projekt umowy dla Części Nr 1
Projekt umowy dla Części Nr 2
Informacja o wyniku
 

WBKZP.272.31.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Obsługa bankowa budżetu Powiatu Ząbkowickiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja zamówienia
Formularz oferty
Wykaz usług
Projekt umowy

 

2017 rok

1. Zamówienie publiczne pn.: Dostawa tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

Ogłoszenie o zamówieniu / Zapytanie ofertowe
formularz oferty
formularz cenowy
projekt umowy
Informacja o wyniku postępowania

2. Zamówienie publiczne pn. : Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu / Zapytanie ofertowe
wykaz materiałów
formularz oferty 
formularz cenowy
projekt umowy
wykaz wykonanych dostaw
Informacja o wyniku postępowania

3. Zamówienie publiczne pn.: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Ząbkowickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego.

Ogłoszenie o zamówieniu / Zapytanie ofertowe
formularz oferty
projekt umowy
oświadczenie o dysponowaniu parkingiem strzeżonym
wykaz sprzętu technicznego wraz z oświadczeniem
zobowiązanie do udostępnienia zasobów

informacja o unieważnieniu postępowania

4. Zamówienie publiczne pn.: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Ząbkowickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego (WBKZP.272.18.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu 
formularz oferty
projekt umowy
oświadczenie o dysponowaniu parkingiem strzeżonym 
wykaz sprzętu technicznego wraz z oświadczeniem
zobowiązanie do udostępniania zasobów  
informacja o unieważnieniu postępowania

 

2016 rok

1. Zamówienie publiczne na dostawę zajęcy z hodowli klatkowo - zagrodowej
Ogłoszenie o zamówieniu
formularz oferty
projekt umowy
Informacja o wyniku postępowania

2. Zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzetu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i cheminzych 
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykaz materiałów
Formularz oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Wykaz wykonanych dostaw
Sprostowanie do przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Zamówienie publiczne na dostawy pn. Dostosowanie auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich do standardu sali wykładowo - egzmianacyjnej w ramach projektu "Poprawa infrastryktury dydaktycznej dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
Wytyczne adaptacji aktustycznej i projekt systemu naglośnienia auli
Przedmiar
Formularz oferty
Wykaz wykonanych dostaw
Projekt umowy

Informacja o uniewżnieniu postępowania
 

4. Zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. Wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w ramach projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostepności dla osób niepełnospranwych liceów ogólnokształcacych Powiatu Ząbkowickiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty
Oświadczenie dot. osób
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób
Oświadczenie dot. podwykonawstwa
Projekt umowy
Projekt budowlany cz. I
Projekt budowlany cz. II

Projekt budowalny - instalacja elektryczna
Projekt budowlany - instalacja sanitarna
STWiOR
Przedmiar robót

Informacja o wyniku postępowania

5. Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Ząbkowickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego.

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty

Projekt umowy
Oświadczenie o dysponowaniu parkingiem strzeżonym
Wykaz sprzętu technicznego wraz z oświadczeniem
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Informacja o unieważnieniu postępowania

6. Ogłoszenie nr 2 o zamówieniu: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Ząbkowickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego.

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty
Projekt umowy
Oświadczenie o dysponowaniu parkingiem strzeżonym
Wykaz sprzętu technicznego wraz z oświadczeniem
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Informacja o wyniku postępowania
 

7. Zamówienie publiczne na dostawy pn. Dostosowanie auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich do standardu sali wykładowo - egzminacyjnej w ramach projektu "Poprawa infrastryktury dydaktycznej dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego"

Ogłoszenie o zamówieniu
Wytyczne adaptacji aktustycznej i projekt systemu naglośnienia auli
Specyfikacja techniczna wyposażenia multimedialnego

Przedmiar
Formularz oferty
Wykaz wykonanych dostaw
Projekt umowy

Wyjaśnienia treści ogłoszenia
Informacja o wyniku postępowania

 

 

2015 rok

1.Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa tablic rejestracyjnych.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania

 2. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykaz materiałów
Formularz oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Wykaz dostaw

Informacja o wyniku postępowania

 3. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Ząbkowickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

2014 rok

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa min. 210 szt. zajęcy z hodowli klatkowo - zagrodowej po przebyciu kilkutygodniowego procesu adaptacji.

Treść zapytania ofertowego
Formularz oferty
Projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania
Informacja o wyniku postępowania Nr 2

 

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 11-07-2014 15:18:00
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 24-05-2018 14:07:51