Wybory samorządowe 2014

POSTANOWIENIE Nr 19/14 Komisarza Wyborczego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Świdnicy, Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Rady Powiatu Walbrzyskiego oraz Rady Miejskiej Wałbrzycha..., zobacz wiecej>

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA OBSZARZE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO, zobacz więcej> 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO sporządozny dnia 18 listopada 2014 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ząbkowicach Śląskich, zobacz całość protokołu>

ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Ząbkowickiego sporzdzone dnia 18 listopada 2014 przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej>

ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 2, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzone dnia 18 listopada 2014 przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej> 

ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzone dnia 18 listopada 2014 przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej>

ZESTAWIENIE wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 4, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzone dnia 18 listopada 2014 przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej> 

 

Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich przed dniem wyborów i w dniu wyborów w czasie głosowania

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich mieści si w sali 05 Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, tel. 74 816 28 32.

Dyżury:
15.11.2014 r. w godz. 14.00 - 16.00;
16.11.2014 r. w godz. od godz. 18.00;

 

Wyciąg z Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22 października 2014 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Ząbkowickiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w okręgu wyborczym Nr 1, zobacz całość Obwieszczenia>

Wyciąg z Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22 października 2014 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Ząbkowickiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w okręgu wyborczym Nr 2, zobacz całość Obwieszczenia>

Wyciąg z Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22 października 2014 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Ząbkowickiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., w okręgu wyborczym Nr 3, zobacz całość Obwieszczenia> 

Wyciąg z Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 22 października 2014 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Ząbkowickiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., w okręgu wyborczym Nr 4, zobacz całość Obwieszczenia> 

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., zobacz więcej>

 

KOMUNIKAT Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., ...zobacz więcej>

 

Harmonoram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 01.10.2014 - 07.10.2014

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich mieści sie w sali 05 Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, tel. 74 816 28 32

Dyżury:
01.10.2014 w godz. 16.00 - 18.00
02.10.2014 w godz. 16.00 - 18.00
03.10.2014 w godz. 16.00 - 20.00
06.10.2014 w godz. 16.00 - 20.00
07.10.2014 w godz. 16.00 - 24.00

 

Postanowienie nr 27 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2014 r. w srawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., zobacz więcej>

 

Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Wojeódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu..., zobacz wiecej>

 

Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich mieści się w sali 05 Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, tel. 74 816 28 32

Dyżury:
24.09.2014 w godz. 16.00 - 17.00
25.09.2014 w godz. 16.00 - 17.00
26.09.2014 w godz. 16.00 - 17.00
29.09.2014 w godz. 16.00 - 17.00
30.09.2014 w godz. 16.00 - 17.00

 

POSTANOWIENIE Komisjarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych...,zobacz całość postanowienia>

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorilanych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojeództw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast zarządzaonych na dzień 16 listopada 2014 r...., zobacz całość Komunikatu>

wzór Zgłoszenia kandydata z wyborców na członka komisji wyborczej 

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 18 września 2014 r. o terminie i miejscu losowania składów terytorialnych komisji wyborczych..., zobacz całość Komunikatu>

 

OBWIESZCZENIE Starosty Ząbkowickiego z dnia 4 września 2014 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerch, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej, ...zobacz całość>

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych..., zobacz całośc Komunikatu>

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o podaniu do publicznej wiadomości liczby mieszkańców w poszczególnych gminach, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r...., zobacz całość Komunikatu>

 

Uchwała Nr LII/1888/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie podziału obszaru województwa dolnośląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym województwa..., zobacz całość uchwały>

 

Uchwała Nr XLIII/243/2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu ząbkowickiego na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu..., zobacz całość uchwały>

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 29-07-2014 8:09:26