Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2013 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2013 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 2/159 o powierzchni 0,1530 ha, zobacz wiecej>
 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2013 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Opolnicy w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 0,1100 ha, zobacz więcej>
 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2013 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Starczówku, oznaczonej w ewidnecji gruntów jako działka nr 130 o pow. 0,1497 ha, zobacz więcej>
 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2013 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Starczówku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 180 o pow. 0,2702 ha, zobacz wiecej>
 5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8N, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działaka nr 8 o powierzchni 0,7727 ha, zobacz więcej>
 6. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2013 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 0,1100 ha, zobacz więcej>
 7. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2013 roku o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/159 o powierzchni 0,1530 ha, zobacz wiecej>
 8. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2013 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Starczówku (gm. Ziębice), oznacoznej w ewidencji grutnów jako działka nr 180 o pow. 0,2702 ha, zobacz wiecej>
 9. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2013 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomosci, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickeigo, położonej w Starczówku (gm. Ziębice), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130 o pow. 0,1497 ha, zobacz więcej>
 10. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2013 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiacej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8N, oznaocznej w ewidencji gruntów jako działka nr 8 o powierzchni 0,7727 ha, zobacz więcej>
 11. Ogłaszenie Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2013 r. o rokowaniach  na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8N (Obr. Osiedle Wschód, AM-7), oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 8 o powierzchni 0,7727 ha, ( KW-SW1Z/00060478/0) zobacz więcej>
 12. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2013 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Bohaterów Getta 37 (Obr. Centrum, AM-10), oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 47/1 o powierzchni 1,2789 ha, ( KW- SW1Z/00050258/9) zobacz więcej
 13. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 24.10.2013 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Getta 37, oznacoznej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o powierzchni 1,2789 ha, zobacz więcej
 14. Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Getta 37, dz. nr 47/1 o pow. 1,2789 ha, zobacz więcej

 

Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na zbycie, dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa - 2013 rok

 1. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 11.02.2013 r. o pierwszym przetargu ustnym organiczonym - do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19, oznaocznej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/9 o powierzchni 0,0056 ha..., zobacz wiecej>
 2. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 11.02.2013 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym - do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Powstańców Warszawy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/8 o powierzchni 0,0076 ha, zobacz więcej>
 3. Wykaz nieruchomości Starosty Ząbkowickiego przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Szklary, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 368/56 o powierzchni 2,6766 ha, zobacz więcej>
 4. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 18.04.2013 r. o przetargu ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Szklarach, stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka nr 368/56 o powierzchni 2,6766 ha, zobacz więcej>
 5. Wykaz nieruchomości Starosty Ząbkowickiego przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362 o powierzchni 0,7300ha, zobacz więcej>
 6. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Sakrbu Państwa, położonej w obrębie Braszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów na AM-2 jako działka nr 362 o powierzchni 0,7300ha, zobacz więcej>
 7. Wykaz nieruchomosci Starosty Ząbkowickiego przeznaczonych do sprzedaży stanowiacej własność Skarbu Państwa, dot. udziału 144/192 w działce nr 615 o pow. 0,15 ha położonej w Doboszowicach (gm. Kamieniec Ząbkowicki), zobacz więcej>
 8. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 9 października 2013 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach (gm. Ząbkowice Śl.askie ) stanowiącego własność Skarbu Państwa. zobacz więcej
 9. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieorganiczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 144/192 we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Doboszowicach, gmina Kamieniec Ząbkowicki, oznaczonej geodezyjnej jako działka nr 615 o powierzchni 0,1500 ha, zobacz więcej>
 10. Wykaz Starosty Ząbkowickiego nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaocznej w ewidencji gruntów jako działka nr 361 o pow. 1,9700 ha, zobacz więcej>
 11. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 31.12.2013 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Sakrbu Państwa, jako działka nr 361 o powierzchni 1,9700ha..., zobacz więcej>

 

Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2012 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2012 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o powierzchni 1,2789 ha, zobacz więcej>
 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2012 roku o rokowaniach na sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 5772/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy  8b, oznacoznej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/154 o powierzhcni 0,0468 ha, zobacz więcej>
 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2012 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o powierzchni 1,2789 ha zobacz więcej
 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2012 roku o rokowaniach na sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 5772/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy  8b, oznacoznej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/154 o powierzhcni 0,0468 ha, zobacz więcej
 5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10 maja 2012 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym  na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 8n o pow. 65m2 w buydnku warsztatowo-garażowym, zobacz więcej
 6. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11 czerwca 2012 r. o rokowaniach na sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 5772/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8b, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/154 o powierzhcni 0,0468 ha, zobacz więcej>
 7. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14.08.2012 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaocznej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o powierzchni 1,2789 ha, zobacz więcej>
 8. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.10.2012 r. o pierwszym przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickeigo, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8N, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dziłka nr 8 o powierzychni 0.7727ha, zobacz wiecej>
 9. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.10.2012 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Zabkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidnecji gruntów jako działka nr 2/159 o powierzchni 0,1530 ha, zobacz więcej>
 10. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.10.2012 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickeigo, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o pow. 1,2789ha, zobacz więcej>
 11. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 9 listopada 2012 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickeigo, połozonej w Starczówku (gm. Ziębice), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 130 o pow. 0,1497 ha, zobacz więcej>
 12. Ogłoszernie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 9 listopada 2012 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiacej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Starczówku (gm. Ziębice), oznacoznej w ewidnecji gruntów jako dzialka nr 180 o pow. 0,2701 ha, zobacz więcej>

 

Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na zbycie, dzierżawę lub najem nieruchomości Sakrbu Państwa - 2012 rok

 1. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - dot. nieruchomości położonej w obrębie Szklary (gm. Ząbkowice Śląskie), składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 368/149 o pow. 0,0018 ha i działka nr 368/101 o pow. 0,0190 ha, zobacz więcej>
 2. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 29 czerwca 2012 r. na dzierżawę nieruchomości połozonej w Szklarach, stanowiacej własność Sakrbu Państwa - dot. działek oznaocznych w ewidencji gruntów jako działka nr 368/149 o pow. 0,0018 ha i działka nr 368/101 o pow. 0,0190 ha, zobacz więcej>
 3. Wykaz nieruchomości Skarbu Państywa przeznaczonych do dzierżawy - dot. nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewdencji gruntów obrębu Sadlno, na AM-14 jako działka 28/2 o powierzchni 0,5393 ha, zobacz więcej>
 4. Wykaz z dnia 09.11.2012 r. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - dot. dz. 2/8 o powierzchni 0,0076 ha położonej w Ząbkowicach Śl., ul. Powstańców Warszawy oraz dz. 14/9 o powierzchni 0,0056 ha połozonej w Ząbkowicach Śl. ul. Daleka 19,  zobacz więcej>
 5. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 29.11.2012 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Ząbkowicach Śląskich, (obr. Sadlno), stanowiacego własność Skarbu Państwa - dot. dz. 28/2 o powierzchni 0,5393 ha, zobacz wiecej>
 6. Wykaz Starosty Ząbkowickeigo dot. nieruhcomości Sakrbu Państwa przezaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - dot. nieruchomości połozonej w Gminie Bardo, Obręb Brzeźnica, dz. nr 251 o pow. 0,3200 ha, AM-2, bez zabudowań, zobacz wiecej>

 

Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2011 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 31.01.2011 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65 o powierzchni 0,1064 ha, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickeigo, zobacz więcej> 
 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 31.01.2011 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działaka nr 64/3 o powierzchni 0,1040 ha, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej> 
 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 16.02.2011 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Melioracyjnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/1 o pow. 0,3083 ha, zobacz więcej>
 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 14.03.2011 r. o pierwszym przetargu ustnym niepgraniczonym na dzierżawę powierzchni 106,1 m2 w garażu położonym przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich, na działce nr 2/162, zobacz więcej>
 5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13.04.2011 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy , oznaczonej w ewidnecji gruntów jako dz. 64/3 o pow. 0,1014 ha,zobacz więcej>
 6.  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13.04.2011 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, połozonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznacoznej w ewidnecji gruntów jako dz. 65 o pow. 0,1064 ha, zobacz więcej>
 7. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14.06.2011 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę powierzchni 106,1 m2 w garażu położonym przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich, na działce nr 2/162, zobacz więcej>
 8. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13.07.2011 r. o pierwszym przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej ewidencyjnie jako działaka nr 2/167 o powierzchni 0,0598 ha, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej>
 9. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13.07.2011 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/3, o pow. 0,1040 ha, zobacz więcej>
 10. Ogłoszenie Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13.07.2011 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidencji grutnów jako działka nr 65 o pow. 0,1064 ha, zoboacz więcej>
 11. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 13.09.2011 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 5772/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8b, oznaczonej w ewidnecji gruntów jako działka nr 2/154 o powierzhcni 0,0468 ha, zobacz więcej>
 12. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 4 października 2011 roku o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę powierzchni 106,1 m2 w garażu położonym przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej>
 13. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 19.12.2011 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickeigo wynoszącego 5772/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8b, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/154 o powierzchni 0,0468 ha, zobacz więcej>

 

 

Ogłoszenia  Starosty Ząbkowickiego o przetargach na zbycie, dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa - 2011 rok.

 1. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 04.01.2011 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa - dz. nr 368/74 o pow. 0,2198 ha, zobacz więcej»
 2. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 22.02.2011 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa - dz. nr 368/74 o pow. 0,2198 ha, zobacz więcej>
 3. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 13.06.2011 r. o wykazie nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży dot. udziału 144/192 w działce nr 615 o pow. 0,1500 ha połozonej w Doboszowicach ( gm. Kamieniec Ząbkowicki ), zobacz więcej>
 4. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 1 września 2011 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Sakrbu Państwa wynosząacego 144/192 we współwłasności nieruhcomości zabudowanej, położonej w Doboszowicach, gmina Kamieniec Ząbkowicki, oznacoznej geodezyjnie jako działka nr 615 i powierzchni 0,1500 ha, zobacz więcej>
 5. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 14 października 2011 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Skarbu Pańastwa wynoszącego 144/192 we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Doboszowicach, gmina Kamieniec Ząbkowicki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 615 o powierzchni 0,1500 ha, zobacz więcej>
 6. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 20 grudnia 2011 roku o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 144/192 we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Doboszowicach, gmina Kamieniec Ząbkowicki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 615 o powierzchni 0.1500 ha, zobacz więcej>

 

Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2010 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 stycznia 2010 roku o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/1 o powierzchni 0,1901 ha ( KW-65012 ), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 stycznia 2010 roku o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4 ( Obr. Osiedle Wschód, AM-1 ), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/1 o powierzchni 0,3083 ha ( KW-58475 ), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej» 

 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4 (Obr. Osiedle Wschód, AM-1), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/1 o pow. 0,3083 ha (KW-58475), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»

 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 lipca 2010 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Ząbkowicach Śląskich w budynku warsztatowo - garażowym, na dz. nr 2/161 przy ul. Powstańców Warszawy 8n, zobacz więcej»

 5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 wrzesnia 2010 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Ząbkowicach Śl. o pow. 65m2 w budynku warsztatowo - garażowym  przy ul. Powstańców Warszawy 8n, zobacz więcej»

 6. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 7 października 2010 r. o pierwszym przetargu ustnym nieogranicoznym na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiacych własność Powiatu Ząbkowickiego, położonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy - dz. 64/3 o pow. 0,1040 ha, dz. nr 65 o pow. 0,1064 ha, zobacz więcej»

 Ogłoszenia  Starosty Ząbkowickiego o przetargach na zbycie, dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa - 2010 rok.

 

 1. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę  gruntu położonego w Szklarach , gmina Ząbkowice Śl. stanowiącego działki 368/149 i 368/101 oraz 1500m  sztolni Robert, zobacz więcej»
  - załącznik nr 1 - wzór Umowa
  , zobacz więcej» 

 2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Szklary ( gd. Ząbkowice Śląskie ), składającyca się z działek oznaczonych w ew. gruntów jako działka nr 368/62 o pow. 6,2018 ha i działka nr 368/72 o pow. 6,0640 ha, zobacz więcej»

 3. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Szklary ( gm. Ząbkowice Śląskie ), stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 368/62 o pow. 6,2018 ha i dz. 368/72 o pow. 6,0640 ha, zobacz więcej »

 4. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Szklary ( gm. Ząbkowice Śląskie ), stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 368/62 o pow. 6,2018 ha i dz. nr 368/72 o pow. 6,0640 ha, zobacz więcej»

 5. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy dot. działki bez zabudowań, położonej przy drodze w Szklarach, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Szklary, na AM - 1 jako działka nr 368/74 o pow. 0,2198 ha, zobacz więcej»

 6. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonum na dzierżawę gruntu bez zabudowań połozonego w Szklarach, stanowiącego własność Skarbu Państwa - dz. nr 368/74 o pow. 0,2198 ha, zobacz więcej»


  Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2009 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 lutego 2009 r. o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy 8 n ( obr. Osiedle Wschów, AM-7 ), na działce 2/161 zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Wrocławskiej 17a, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 38/1 o powierzchni 0,1901 ha (KW-40253), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego zobacz więcej»

 3. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę   lokalu użytkowego położonego  w Ząbkowicach Śląskich  zobacz więcej»

 4. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanej    położonej w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Wrocławskiej,  oznaczonej  w ewidencji gruntów  działka nr 17  o powierzchni 0,1212 ha ( KW- 59185), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego.zobacz więcej»

 5. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanej    położonej w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Wrocławskiej 17a, oznaczonej  w ewidencji gruntów  działka nr 38/1  o powierzchni 0,1901 ha ( KW-40253), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego.zobacz więcej»

 6. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanej    położonej w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Wrocławskiej,  oznaczonej  w ewidencji gruntów  działka nr 17  o powierzchni 0,1212 ha ( KW- 59185), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego.zobacz więcej»

 7. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanej    położonej w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Wrocławskiej 17a, oznaczonej  w ewidencji gruntów  działka nr 38/1  o powierzchni 0,1901 ha ( KW-40253), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego.zobacz więcej»

 8. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonejw Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 4, oznacoznej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/1 o pow. 0,3083 ha ( KW-58475 ), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»

 9. Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17 o pow. 0,1212 ha ( KW-59185 ), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»

 10. Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/1 o pow. 0,1901 ha ( KW-65012 ), stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej»

 

Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na dzierżawę gruntu (2009 rok):

 

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12 listopada 2009  r. - nieruchomość położona w Szklarach, Gmina Ząbkowice Śl. działka nr 368/56 o pow.2,6766 ha, AM-1, KWnr 46235, zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 04.12.2009 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach, Gmina Ząbkowice Śl., działka nr 368/56 o pow. 2,6766 ha, AM-1, KW-46235, zobacz więcej» 

 
Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2008 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 18 stycznia 2008 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Szpitalnej 3, składającej się z działek nr 618/34, 618/31, 618/32 o łącznej powierzchni 2,0691 ha wraz z udziałem 1/2 w dz-ce o pow. 0,0290 ha stanowiącej drogę wewnętrzną zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 lutego 2008r. o rokowaniach na sprzedaż udziału wynoszącego 24,8% w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Wrocławskiej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/8, o pow. 0,3505 ha zobacz więcej»

 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 lutego 2008 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku warsztatowo - garażowym przy ul. Powstańców Warszawy 8c w Ząbkowicach Śląskich zobacz więcej»

 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Szpitalnej 3, składającej się z działek nr 618/34, 618/31, 618/32, 618/28 o łącznej powierzchni 2,0691 ha wraz z udziałem 1/2 w dz-ce nr 618/24 o pow. 0,0290 ha stanowiącej drogę wewnętrzną zobacz więcej»

 5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 lipca 2008 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokali użytkowych położonych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 8 c (obr. Osiedle Wschód, AM-7), na działce nr 2/153 zobacz więcej»

 6. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Szpitalnej 3, składającej się z działek nr 618/34, 618/31, 618/32, 618/28 o łącznej powierzchni 2,0691 ha wraz z udziałem 1/2 w dz-ce nr 618/24 o pow. 0,0290 ha stanowiącej drogę wewnętrzną zobacz więcej»

 7. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokali użytkowych położonych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 8 c (obr. Osiedle Wschód, AM-7), na działce nr 2/153 zobacz więcej»

 8. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 października 2008 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy8 n ( obr. Osiedle Wschów, AM-7 ), na działce 2/153, zobacz więcej»

  Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na dzierżawę gruntu (2008 rok):

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 14 lipca 2008 r. - nieruchomość położona w Ząbkowicach Śl., Obręb Centrum, AM - 6, działka nr 3/3 o pow. 746 m2, do dzierżawy pow. 740 m2, KW - brak, położona przy drodze krajowej nr 8 zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań  o pow. 740 m2 położonego w Ząbkowicach Śl. (Obr. Centrum) przy drodze krajowej nr 8, stanowiącego część działki nr 3/3 o pow. 746 m2 zobacz więcej»

 

 Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2007 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11 stycznia  2007 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomośći zabudowanej o pow. 2,1170 ha położonej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Szpitalnej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dziłaki nr: 618/24, 618/28, 618/30, 618/31, 618/32 zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 7 lutego 2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokali użytkowych położonych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy zobacz więcej»

 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 lutego 2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 618/23 o powierzchni 0,0896 ha (KW-52035) zobacz więcej»

 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 sierpnia 2007 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 8c zobacz więcej»

 5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 sierpnia 2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolnicy (gm. Bardo), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 30/1 (AM-1) o powierzchni 1,87 ha zobacz więcej»

 6. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 października 2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Szpitalnej 3, składającej się z działek nr 618/34, 618/31, 618/32 o łącznej powierzchni 2,0691 ha wraz z udziałem 1/2 w dz-ce o pow. 0,0290 ha stanowiącej drogę wewnętrzną zobacz więcej»

 7. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 października 2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 24,8% w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Wrocławskiej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/8, o pow. 0,3505 ha zobacz więcej»

 8. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 grudnia 2007 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 24,8% w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Wrocławskiej 23, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/8, o pow. 0,3505 ha zobacz więcej»

 

 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych do dzierżawy rok 2010: 

 1. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonego do dzierżawy działka nr 368/149, 368/101 oraz 1500 m korytarzy sztolni Robert, zobacz więcej»


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 1. Wykaz z dnia 28.02.2007 r. o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. 1 Maja, działka nr 55/1 o pow. 16 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 13 m2, KW - 56155 zobacz więcej»

 2. Wykaz z dnia 24.04.2007 r. o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Bardzie przy ul. Polnej 16, działki nr 70 o pow. 0,1255 ha, nr 69 o pow. 0,0825 ha, nr 602 o pow. 0,0302 ha, nr 600 o pow. 0,0342 ha, nr 601 o pow. 0,0146 ha AM-2 zobacz więcej»

 3. Wykaz z dnia 17.08.2007 r. o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Kamienieckiej nr 7, Obręb Centrum, AM-7, działka nr 24 o pow. 0,1229ha, KW nr 7847 zobacz więcej» 

 4. Wykaz z dnia 31.08.2009 r. o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Obręb Chwalisław, AM-3 (gm. Złoty Stok) działka nr 190/4 o powierzchni 0,0212 ha, KW nr 64054 zobacz więcej»

 

 Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na dzierżawę gruntu:

 1. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 27.04.2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach, Gmina Ząbkowice Śl., będącego własnością Skarbu Państwa, działka nr 368/74 o pow. 0,2198 ha zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 06.07.2007 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach, Gmina Ząbkowice Śl., będącego własnością Skarbu Państwa, działka nr 368/74 o pow. 0,2198 ha zobacz więcej»

 3. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 06.07.2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Ząbkowicach Śl., przy ul. Kamienieckiej, będącego własnością Skarbu Państwa, działka nr 28 o pow. 0,6053 ha zobacz więcej»

 4. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 12.09.2007 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Ząbkowicach Śl., przy ul. Kamienieckiej, będącego własnością Skarbu Państwa, działka nr 28 o pow. 0,6053 ha zobacz więcej»

 

 Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2006 rok

 1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 grudnia 2006 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ziębicach, przy ul. B. Chrobrego 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dziłka nr 544 (Obr. Zachodni; AM-15), o powierzchni 2,1758 zobacz więcej»

 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 5 października 2006 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Ziębicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 933 (Obr. Zachóg, AM-22) o powierzchni 0,2356 ha (KW-39470) zobacz więcej»

 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 września 2006 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolnicy (gm. Bardo), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81 (AM-1) o powierzchni 3,36 ha zobacz więcej»

 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 5 września 2006 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośći zabudowanej o pow. 2,1170 ha położonej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Szpitalnej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dziłaki nr: 618/24, 618/28, 618/30, 618/31, 618/32 zobacz więcej»

 5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej położonej w Ziębicach  przy ul. B. Chrobrego 11,   oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka  nr  544   (Obr. Zachód; AM-15) o powierzchni 2,1758 ha zobacz więcej»

 6. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości  położonej w  Ziębicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 933 (Obr. Zachód, AM-22) o powierzchni 0,2356  ha ( KW-39470) zobacz więcej»

 7. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 maja 2006 r. o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ziębicach, przy ul. B. Chrobrego 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dziłka nr 544 (Obr. Zachodni; AM-15), o powierzchni 2,1758 zobacz więcej

 8. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 4 lipca 2006 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośći położonej w Opolnicy (gm. Bardo), oznaczonej w ewidencji gruntów jako dziłaka nr 81 (AM-1) o powierzchni 3,36 ha zobacz więcej»

 9. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 2 czerwca 2006 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośći zabudowanej o pow. 2,1170 ha położonej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Szpitalnej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dziłaki nr: 618/24, 618/28, 618/30, 618/31, 618/32 zobacz więcej»

 10. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 maja 2006 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolnicy (gm. Bardo), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81 (AM-1) o powierzchni 3,36 ha zobacz więcej»

 11. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Młynarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78/7 (Obr. Centrum, AM-7) o powierzchni 0,3259 ha zobacz więcej»

 12. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ziębicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 933 (Obr. Zachód, AM-22) o powierzchni 0,2356 ha (KW - 39470) zobacz więcej»

 13. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ziębicach, przy ul. B. Chrobrego 11 zobacz więcej»

 14. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl., przy ul. 1 Maja 15d zobacz więcej» 

 15. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości  położonej w  Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja,  składającej się z działek, oznaczonych w ewidencji gruntów  nr 78/1 i nr 78/6  o łącznej powierzchni 0,8662  ha zobacz więcej»    
   

 

Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na zbycie nieruchomości - 2006 rok

 1. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 12 październia 2006 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach, gm. Ząbkowice Śląskie, działka nr 368/56 (AM-1) o pow. 2,6766 ha zobacz więcej»

 

Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na zbycie nieruchomości - 2005 rok 

 1. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Błotnicy nr 12, Gmina Złoty Stok zobacz więcej »

 2. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Błotnicy nr 12, Gmina Złoty Stok zobacz więcej »

 3.  

Ogłoszenia Zarządu Powiatu - 2005 rok

 1. Ogłoszenie o rokowaniach Zarządu Powiatu Ząbkowickiego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Kamieńcu Ząbkowickim zobacz więcej »

 2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośći zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. 1 Maja 15d zobacz więcej 

 3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości bez zabudowań położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Wrocławskiej zobacz więcej »