PROGRAMY INWESTCYJNO-REMONTOWE

Program modernizacyjno-remontowy dotyczacy dróg powiatowych, zobacz więcej

Zadania inwestycjno-remontowe w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej

Plan zadań do realizacji w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 19-08-2015 7:46:11
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 19-08-2015 7:50:48