Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2008 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w  2010  roku  (poniższe pliki stanowiące załączniki do sprawozdania zostały sformatowane do wydruku na A3)


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2011 roku, Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realziacji przedsięwzięć, Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ Pomoc Doraźna i PSPZOZ w likwidacji


Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w 2011 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ Pomoc Doraźna i PSP ZOZ w likwidacji

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2012roku, Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna - zobacz więcej

 
Uchwała Nr IV/174/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 sierpnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej  przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego  informacji o przebiegu  wykonania budzetu  powiatu za I półrocze 2012 r. - zobacz więcej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w 2012 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna - zobacz wiecej

Sprawozdania opisowe jednostek Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej

Bilans z wykonania budżetu - Powiat Ząbkowicki - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/68/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunowej we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2012 roku - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/77/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ząbkowickiego za 2012 rok - zobacz więcej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2013 roku, Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finanowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna - zobacz więcej

Sprawozdania opisowe jednostek Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/172/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. - zobacz więcej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w 2013 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna - zobacz więcej

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ząbkowickiego za 2013 rok - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/102/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2013 rok - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/120/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ząbkowickiego za 2013 rok - zobacz więcej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2014 roku - zobacz więcej

Sprawozdania opisowe jednostek Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2014 r. - zobacz więcej

Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej

Sprawozdanie opisowe jednostek Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ząbkowickiego za 2014 rok - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/71/2015 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2014 r. - zobacz więcej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2015 roku - zobacz więcej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2015 roku - zobacz więcej
Sprawozdania opisowe powiatowych jednsotek organizacyjnych z wykonania budżetu w 2015 roku - część I
Sprawozdania opisowe powiatowych jednsotek organizacyjnych z wykonania budżetu w 2015 roku - część II
Sprawozdania opisowe powiatowych jednsotek organizacyjnych z wykonania budżetu w 2015 roku - część III

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półprocze 2016 roku zobacz więcej

Uchwała Nr IV/150/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016r. zobacz więcej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2016 r. zobacz więcej
- infiormacja o przebiegu wykonania  planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.w 2016r. zobacz więcej
- sprawozdania opisowe powiatowych jednsotek organizacyjnych z wykonania budżetu w 2016 roku - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/95/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2016rok - zobacz więcej

Uchwała Nr IV/134/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ząbkowickiego za 2016 rok - zobacz więcej

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ząbkowickiego za 2016 rok - zobacz więcej

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2017 roku..., zobacz więcej

Sprawozdania opisowe jednsotek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2017 r., cz. I,... zobacz więcej

Sprawozdania opisowe jednsotek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2017 r., cz. II,... zobacz więcej

Uchwała Nr IV/176/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.09.2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r...., zobacz więcej
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 
 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 03-11-2017 10:07:24